[ BEZÁR ]


Digitális oktatás februárban.

Március 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, és a középiskolákban is marad az online oktatás a kormány döntése szerint. Az érvényben lévő rendelet és az egyedi miniszteri határozat szerint „Szükség vagy igény esetén -az intézményvezető döntése alapján – egyéni és kiscsoportos konzultációk megszervezése a tantermen kívüli, digitális munkarend alatt is lehetséges.”
E szerint az iskoláknak kis csoportokban, a járványügyi szabályok betartása mellett felzárkóztató, felkészítő foglalkozásokat lehet tartani.
A sikeres szakmai vizsga érdekében a végzős osztálynak szakmák szerint, csoportbontásban jelenléti oktatást biztosítunk a képen látható időbeosztásban:
Képek

MMSZ MMSZ MMSZ