[ BEZÁR ]


Milyen szakra jelentkezhetsz a 2021/2022-es tanévben? Itt van például a szociális ágazat 3 éves szociális ápoló és gondozó képzése, mely szakképzettség megszerzésével zárul.

A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.
Kompetenciaelvárás
Felelősségtudat, pontosság, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, segítőkészség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség.
A szakképzettséggel rendelkező
- alapápolási és gondozási tevékenységet végez, felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális és/vagy egészségügyi szakember irányítása mellett;
- segítséget nyújt a mindennapi életvitel biztosításában, a háztartásvitelben, háztartás gazdálkodásban, szociális ügyintézésben;
- szükség esetén az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteinek kielégítésében is tevékenyen részt vesz;
- felméri az adott ellátotti csoporthoz tartozó személy sajátos szükségleteit, és a munkacsoport tagjaként részt vesz a gondozási terv elkészítésében, foglalkozások szervezésében, lebonyolításában, elvégzi a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat;
- ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélynyújtására is képes. Felismeri az ellátásban részesülő személy állapotváltozását;
- ismeri az egészségügyi alapellátás rendszerét, használja az alapellátáshoz szükséges eszközöket, kezeli a feladatellátáshoz szükséges műszereket, továbbá a gyógyásztati segédeszközök, a kényelmi eszközök szakszerű alkalmazása mellett azok karbantartására, tisztítására, az eszközök használatának a betanítására is képes;
- munkája eredményessége érdekében a szolgáltatást igénybe vevőkkel és munkatársaival személyes kapcsolatot alakít ki, velük együttműködik, segítő beszélgetést alkalmaz
- infokommunikációs eszközöket és számítógépet használ
Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, fejlesztésében és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.
Képek

MMSZ