[ BEZÁR ]


Képzéseink

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

Tanulmányi terület kódja: 0007

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A gyermek- és ifjúsági felügyelő közreműködik a gyermek és fiatal számára otthont nyújtó nevelési intézmény gondozási-nevelési tevékenységeinek szervezésében, megvalósításában és a háztartási feladatok ellátásában.

KOMPETENCIAELVÁRÁS: Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
- gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, valamint javítóintézetekben gondozó és gyermekfelügyelő munkakörökben lát el feladatokat;
- megszervezi és elvégzi – feladattól függően a gyermek, fiatal bevonásával – a gyermek, fiatal életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket az intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett;
- részt vesz a gyermek, fiatal szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában;
- infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használ.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen részt vesz a támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok gondozásában, nevelésében.

Szociális ápoló és gondozó szakképzés

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0003

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét.
Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.

KOMPETENCIAELVÁRÁS:
Felelősségtudat, pontosság, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, segítőkészség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
- alapápolási és gondozási tevékenységeket végez felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányítása mellett.
- Segítséget nyújt a mindennapiéletvitel biztosításában, a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban, szociális ügyintézésben;
- szükség esetén az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteinek a kielégítésében is tevékenyen vesz részt;
- felméri az adott ellátotti csoporthoz tartozó személy sajátos szükségleteit, és a munkacsoport tagjaként részt vesz a gondozási terv elkészítésében, foglalkoztatások szervezésében, lebonyolításában, elvégzi a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat;
- ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. Felismeri az ellátásban részesülő személy állapotváltozását;
- ismeri az egészségügyi alapellátás rendszerét, használja az alapápoláshoz szükséges eszközöket, kezeli a feladatellátáshoz szükséges műszereket, továbbá a gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök szakszerű alkalmazása mellett azok karbantartására, tisztítására, az eszköz használatának a betanítására is képes;
- munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik, segítő beszélgetést alkalmaz. Infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használ.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, fejlesztésében és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.
Képek

MMSZ MMSZ MMSZ

Hegesztő szakképzés

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0001

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával.
A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre.
Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

KOMPETENCIAELVÁRÁS: Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
- műszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat;
- előkészíti a munkadarabot, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét;
- beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket;
- elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést;
- önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után, a varrathibákat javítja;
- betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.
Képek

MMSZ MMSZ MMSZ MMSZ
Letölthető fájlok

Hegesztő szimulátorunk tájékoztató anyaga - (422.5 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Felvételi tájékoztatónk

Letölthető fájlok

Felvételi tájékoztató 2016-17 tanév - (540.39 KByte)
Képzési tájékoztató 2019/2020 - (309.15 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz