[ BEZÁR ]


Iskolánkról


Iskolánkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány hozta létre.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskola 2013. szeptember 1–én kezdte meg oktató–nevelő munkáját hegesztő (OKJ: 34 521 06), valamint szociális gondozó és ápoló (OKJ: 34 762 01) szakmákban.
Intézményünk életre hívásának célja az volt, hogy Devecser Járásban, helyben képzett szakemberek biztosítsák az itt megtelepedni és termelni szándékozó vállalkozások humánerőforrását. Képzéseinkkel szorosan illeszkedünk a térség iparosítási elképzeléseihez.
Emiatt támogatta A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Veszprém Megyei Önkormányzat Devecser város törekvését a szakközépiskola létrehozására.
Képzési kínálatunkat a Munkaügyi Központtal és a térség vállalkozóival egyeztetve alakítottuk ki.
Jelenlegi és tervezett képzéseink is hiány-szakképesítések, amelyek a diákjainkat tanulmányi ösztöndíjra jogosítják. A 2020/2021-as tanévben új szakmával, a gyermek és- ifjúsági felügyelő szakmai képzéssel bővül kínálatunk.

Iskolánk a 2021/2022-es tanévben a következő képzéseket indítja:
- hegesztő
- szociális ápoló és gondozó
- gyermek és ifjúsági felügyelő
- ipari gépész
- divatszabó


A képzésekről szóló részletes tájékoztatás itt található: https://bit.ly/2D5UAj5

Az oktató-nevelő munkában az elmélet és gyakorlat ismeretinek átadásán túl fontos feladatunk a szakmához szorosan hozzátartozó etikai normák kialakítása, melynek egyik alapja számunkra a keresztényi értékrend.
Mivel az intézmény újonnan alapított , ezért nemzetközi kapcsolatait most építi ki egy finnországi szakiskolával. A későbbiekben a gyermeklétszám növekedésével a nemzetközi mobilitási partnerkapcsolatainkat is bővíteni kívánjuk.


Maltaiszakiskola-devecser


Speciális program:
Köszönhetően a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletnek, az iskolánkban oktatott hiány-szakképesítésre jelentkező tanulók tanulmányi ösztöndíjra jogosultak.
Ennek mértéke:
Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;
b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;
c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.


Oktató – nevelő munka
Oktató – nevelő munkánk során nem csak a helyes, tradicionális értékrendre való nevelés, valamint a többségi társadalom számára elfogadható társas kapcsolatok kialakítására ösztönözzük tanulóinkat, hanem – fenntartónk jóvoltából – olyan tevékenységeket is végzünk, szervezünk, melyek segítségével tanulóink a hétköznapi életben is megállják a helyüket. Ezen tevékenységek során az iskolánkban kialakított teakonyhában rendszeresen készítenek tanulóink különböző ételeket osztályfőnökük felügyeletével, valamint megtanulják a háztartás – házvezetés alapvető szabályait.
Ezen kívül fenntartónk lehetővé teszi számunkra, hogy diákjaink megismerhessék az egyetemes kultúra részét képező történeti – művészeti alkotásokat, tanulmányi kirándulások formájában.Képek

MMSZ